Innowacyjna szkoła III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Innowacyjna szkoła III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Innowacyjna szkoła III edycja

w okresie od 18.10.2016 r. do 18.01.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 12 października 2016 r.

Program kursu:
 1. Edukacja interaktywna w nowej podstawie programowej.
 2. Praktyczne aspekty wdrażania programu Cyfrowa Szkoła.
 3. E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej.
 4. Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji.
 5. Przeznaczenie i wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.
 6. E – podręczniki – perspektywa wdrożenia.
 7. Gry i symulacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 8. Edukacyjne portale społecznościowe.
 9. Prawo autorskie w Internecie.
 10. Bezpieczeństwo w sieci.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 298 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
833-38-90, 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz