Kontakt

KOORDYNATOR KURSU:
Izabela Włodarczyk tel. 22 833 38 90, wew. 20 mail. i.wlodarczyk@spe.edu.pl

Instytut Badań nad Demokracją sp. z o. o.
A. Solariego 1/1,
02-070 Warszawa, woj. mazowieckietel./fax. (22) 833 38 90/(22) 833 39 90 sekretariat@innowacyjna-szkola.pl

SEKRETARZ KONKURSU:

tel./fax 22 833 38 90, wew. 19
mail. sekretariat@innowacyjna-szkola.pl

Dodaj komentarz